Một số linh kiện và mạch máy lạnh, máy điều hòa tham khảo
Tài liệu về một số linh kiện, ký hiệu trên boar mạch máy lạnh, máy lạnh để tham khảo áp dụng nếu gặp các sự cố về boar mạch điều hòa máy lạnh