BLANTERTOKOSIDEv102
6217215329334371520

Tài liệu sửa chữa điện lạnh dân dụng

Tài liệu tham khảo sửa chữa tủ lạnh dân dụng.
Hướng dẫn cân cáp, nạp gas tủ lạnh, tài liệu hướng dẫn chuẩn đoán các lỗi cơ bản tủ lạnh dân dụng thông thường.
Trình điện lạnh


Ratings:

Xem thêm: