Tham khảo tài liệu sửa chữa máy giặt lồng ngang Panasonic, national 
tài liệu hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố máy giặt lồng ngang NA như mất nguồn máy giặt, máy giặt bị ngắt nguồn ngay sau khi khởi động, các lỗi thông dụng khi máy gặp sự cố.
Máy giặt lỗi H43: lỗi rò rỉ nước trong máy giặt.
Máy giặt lỗi H52: Nguồn điện áp cao bất thường.
Máy giặt lỗi H07: cảm biến tốc độ, kiểm tra motor...