Tài liệu sửa chữa tủ lạnh và sửa chữa máy lạnh tổng hợp một số kiên sthức cơ bản về tủ lạnh, máy lạnh, giới thiệu những hư hỏng thường gặp và cách xử lý sự cố của tủ lạnh và máy lạnh, máy điều hòa không khí.
Tài liệu chỉ dẫn cách xác định chân máy nén, block chung, chạy, đề...
Tài liệu hướng dẫn tham khảo tính công suất máy lạnh cho phù hợp với diện tích sử dụng