BLANTERTOKOSIDEv102
6217215329334371520

Tài liệu tủ lạnh Hitachi

Tài liệu tham khảo tủ  lạnh Hitachi giới thiệu linh kiện tủ lạnh Hitachi, tài liệu cho biết nguyên lý vận hành cơ bản tủ lạnh Hitachi Series 260-290L

Tài liệu hướng dẫn xử lý khắc phục sự cố, cũng như các mã lỗi tủ lạnh Hitachi

Ratings:

Xem thêm: