Tài liệu tham khảo tủ  lạnh Hitachi giới thiệu linh kiện tủ lạnh Hitachi, tài liệu cho biết nguyên lý vận hành cơ bản tủ lạnh Hitachi Series 260-290L

Tài liệu hướng dẫn xử lý khắc phục sự cố, cũng như các mã lỗi tủ lạnh Hitachi