Các sự cố hệ thống lạnh liên quan đến gas lạnh rất nhiều như: Kho lạnh thiếu gas, kho lạnh hết gas, dư thừa gas lạnh....

Việc không duy trì lượng môi chất gas lạnh ổn định sẽ làm cho hệ thống lạnh, các kho lạnh, kho mát , khô đông không đạt hiệu quả, dẫn đến hàng hóa bảo quản không đạt chhất lượng bị hư hỏng hủy bỏ hàng hóa...

Nguyên nhân hết gas là do hệ thống lạnh, kho lạnh đang bị xì hở. Tùy theo mức độ điểm xì mà lượng gas sẽ bị mất dần theo thời gian hoặc hết nhanh chỉ sau khoảng thời gian cố định.


Đồng hồ báo áp suất gas


Thông qua việc hàng hóa lưu kho không đảm bảo, nhiệt độ kho lạnh không đạt, có thể nhận biết hết gas kho lạnh dựa vào đồng hồ báo áp suất.

Khi hệ thống kho lạnh, các kho mát, kho trữ đông có biểu hiện bị mất gas cần phải kiểm tra xác định điểm hở,các vị trí bị xì đồng thời khắc phục mới nạp gas lại.

Thông thường sự cố mất gas thường do các điểm kết nối trong hệ thống dẫn gas lạnh chưa đảm bảo, có thể là các điểm hàn nối ống đồng, các rắc co kết nối phụ kiện, dàn lạnh hoặc dàn nóng bị mọt hở xì tại các cút nối ống đồng.