BLANTERTOKOSIDEv102
6217215329334371520

Dùng tụ cản chạy điện 220v cho động cơ 110v

Đã test ok với quạt dàn nóng National 110v, các trường hợp khác cần lưu ý khi áp dụng.
đấu quạt dàn nóng của máy điều hòa.quạt chay 110v mình sẽ đổi lại dây.chung sẽ là dây đề.đề sẽ là dây chạy.chạy sẽ là chung.tụ quạt thay tu nhỏ bằng 1/2 ban đầu

Dùng tụ cản tổng 10uF chung vào Capacitor 6uF ra nguồn, đề vào Capacitor 4uF, chạy đấu nối với Capacitor 4 ra nguồn.Thêm 1 cách sử dụng điện 220v cho động cơ 110v áp dụng với  máy bơm sục nhỏ của máy giặt Sanyo là đấu nối tiếp tụ cùng số uF.

Cách dùng tụ để chạy động cơ 110v với điện 220v chỉ áp dụng với động cơ điện 1P công suất nhỏ

Ratings:

Xem thêm: