Sơ đồ cấu tạo tủ lạnh LG phổ biến hiện nay
Các linh kiện cơ bản thường hư hỏng
Tháo lắp cơ bản để sửa chữa tủ lạnh LG thông thường

Trên đây là sơ đồ cấu tạo của 1 số dòng tủ lạnh LG thông thường có thể tham khảo để tìm hiểu trong quá trình khắc phục sửa chữa hư hỏng thường gặp ở tủ lạnh