Các linh kiện cơ bản
http://trinhdienlanh.blogspot.com/search/label/suadieuhoa
Cơ sở lý thuyết
- Vật chất thu nhiệt hoặc thải nhiệt khi thay đổi trạng thái
Quá trình hóa hơi (sôi) : Thu nhiệt từ môi trường bên ngoài
Quá trình hóa lỏng (ngưng tụ) : Thải nhiệt ra môi trường bên ngoài
- Trong máy điều hòa nhiệt độ người ta đưa môi chất về các trạng thái tương ứng để môi chất thực hiện các quá trình
sôi và ngưng tụ để thực hiện quá trình làm lạnh không khí
Chu trình hoạt động
Môi chất thực hiện quá trình sôi trong dàn bay hơi (dàn lạnh) và chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. Hơi được máy nén hút
về và đẩy lên dàn ngưng tụ (dàn nóng). Tại dàn ngưng tụ môi chất ở trạng thái nhiệt độ và áp suất cao được quạt gió làm mát, thực
hiện quá trình ngưng tụ (chuyển từ trạng thái hơi sang trạng thái lỏng) và thải nhiệt ra môi trường bên ngoài.
Môi chất lỏng từ dàn ngưng tụ dưới tác của sự chệnh lệch áp suất chuyển động tới thiết bị tiết lưu (ống mao, cáp, van tiết lưu…).
Khi đi qua thiết bị tiết lưu, nhiệt độ và áp suất môi chất giảm đến giá trị thích hợp và chuyển tới dàn bay hơi để tiếp tục thực hiện quá
trình bay hơi. Tại đây môi chất thay đổi trạng thái từ lỏng sang hơi và thu nhiệt của môi trường xung quanh dàn bay hơi. Quá trình cứ như thế liên tục xảy ra trong máy điều hòa nhiệt độ.