BLANTERTOKOSIDEv102
6217215329334371520

Thiết lập sử dụng bộ điều khiển Danfoss ERC 213 và 1 số lỗi thông thường

Bộ điều khiển nhiệt Danfoss ERC 213 thường được sử dụng cho các hệ thống lạnh như kho lạnh, tủ đông, tủ mát...

Hiện các kho đông lạnh, kho bảo quản lạnh được thiết kế và lắp đặt bởi Trình điện lạnh đã chuyển sang sử dụng bộ điều khiển Elitech 2030

Ratings:

Xem thêm: