Tiếp theo bài viết Hướng dẫn check lỗi máy lạnh panasonic inverter Trình điện lạnh xin chia sẻ tổng hợp 1 số mã lỗi máy lạnh panasonic inverter để tham khảo và có hướng xử lý khắc phục


H00 Mã này hiển thị khi không phát hiện sự cố bất thường.

Máy lạnh panasonic inverter lỗi H11 Mã này cho biết lỗi kết nối tín hiệu giữa 2 boar mạch khối ngoài trời và khối trong nhà.

Khắc phục: kiểm tra các dây dẫn kết nối giữa 2 khối dàn lạnh và dàn nóng, đo kiểm tra xem nguồn điện dây khiển ở thang đo điện DC.

H12 Lỗi kết nối sai dây điện kết nối 2 dàn với nhau.

Máy lanh Panasonic inverter lỗi H14, H15, H16, H23, H24, H27, H28, H30, H32, H34, H36, H37 Lỗi Sensor cảm biến

Máy lạnh panasonic inverter lỗi H19 Lỗi motor quạt dàn lạnh

Máy lạnh panasonic inverter lỗi H97 Lỗi motor quạt dàn nóng

Máy lạnh panasonic inverter lỗi F93 Lỗi máy nén Block, kiểm tra máy nén

Máy lạnh panasonic inverter lỗi F97 Lỗi máy nén quá nhiệt, dàn nóng quá nóng, gải nhiệt khu vực để dàn nóng không phù hợp.

Trên đây là tổng hợp một số lỗi máy lạnh panasonic inverter mà Trình điện lạnh biết chia sẻ với các bạn. Thông thường khi ta check mã lỗi để kiểm tra thì mã lỗi cuối cùng (mã hiển thị lỗi sự cố) sẽ được lưu lại trong bộ nhớ IC do đó ta cần tiến hành xóa mã lỗi sau khi khắc phục sự cố để sử dụng máy lạnh lại bình thường.