BLANTERTOKOSIDEv102
6217215329334371520

Tài liệu tham khảo sửa boar mạch máy lạnh và máy giặt

Tài liệu giới thiệu sơ đồ khối mạch máy lạnh Mono, giới thiệu chu trình hoạt động của mạch máy lạnh, phân tích chi tiết sơ đồ mạch máy lạnh.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết một số linh kiện trên boar mạch máy lạnh
Tài liệu giới thiệu sơ đồ khối mạch máy giặt, phân tích chu trình hoạt động của boar mạch máy giặt, hướng dẫn tìm nguyên nhân lỗi máy giặt thường gặp và phương pháp khắc phục xử lý sự cố các hư hỏng của máy giặt

Ratings:

Xem thêm: