Nhận khảo sát thiết kế lắp đặt kho lạnh, kho đông, kho mát... bảo quản hàng hóa và lưu trữ thực phẩm
Tư vấn thiết kế hệ thống kho lạnh với chi phí tiết kiệm nhất, vận hành hiệu quả, bảo hành dài hạn.

Sửa kho lạnh, trình điện lanh lắp đặt sửa chữa kho lanh
Tư vẫn hỗ trợ sửa chữa khắc phục các sự cố về kho bảo quản, kho đông kho lạnh...
Nhận bảo trì, vệ sinh kho lạnh.
Thiết kế, tư vấn lắp đặt các loại kho bảo quản thực phẩm, kho đông yêu cầu nhiệt độ sâu, kho âm -10, -20, -30....-60 độ