Tài liệu tham khảo các sử dụng và cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh dixell XR06CX, kho bảo quản thực phẩm đông lạnh, các kho bảo quản vaccine...


Bộ điều khiển dixell XR06CX được sử dụng nhiều ở các kho lạnh, kho mát bảo quản trái cây nông sản, hoặc các kho cấp đông, dễ dàng cài đặt tùy chỉnh sử dụng theo nhu cầu, áp dụng cho cả khách hàng sử dụng kho lạnh
Tủ điện điều khiển kho lạnh

Trình điện lạnh - Mua bán sửa chữa lắp đặt kho lạnh, cung cấp vật tư kho lạnh, nhận gia công thiết kế lắp đặt tủ điện điều khiển kho lạnh...