Công ty QTs nhận bảo trì kho lạnh, định kỳ kiểm tra đánh giá tình trạng vận hành kho lạnh.

Bảo trì kho lạnh tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận, bảo dưỡng kho lạnh, bảo trì hệ thống kho lạnh .

Bảo trì kho lạnh, kiểm tra cụm máy nén dàn ngưng kho lạnh

bảo trì kho lạnh, kiểm tra điện áp

bảo trì kho lạnh, kiểm tra dàn lạnh

Liên hệ lắp đặt kho lạnh, sửa chữa kho lạnh tại Tp.HCM, Tel: 0943666265