Quạt dàn lạnh có tác dụng trao đổi nhiệt, các sự cố hư hỏng quạt kho lạnh dẫn đến nhiệt độ trong kho không đảm bảo.

Sửa chữa kho lạnh hư quạt dàn lạnh

Công ty QTs nhận khắc phục sửa chữa kho lạnh bị hư quạt dàn lạnh, thay quạt kho lạnh chính hãng, đúng công suất.
Quạt kho lạnh mới 

dàn lạnh kho đông

Thay quạt kho lạnh bị hư

Các sự cố kho lạnh hư quạt dàn lạnh nguyên nhân có rất nhiều, nhưng đa phần là do dàn lạnh kho lạnh bám đá dày dẫn đến kẹt cánh quạt.
Vì vậy cần kiểm tra khắc phục nguyên nhân hư quạt dàn lạnh, khi thay thế quạt dàn lạnh mới, cần chú ý kiểm tra chiều quay của quạt kho lạnh xem có đúng hướng gió thổi.